Posty

DroneBlocks

Obraz
  Podgląd DroneBlocks dla Androida z obsługą Tello. Będzie dodane wsparcie dla innych statków powietrznych DJI.  Możesz uzyskać dostęp do programów nauczania na: https://learn.droneblocks.io